Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Spaar met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) voor een aanvullend pensioen en geniet 30% fiscaal voordeel.

In een notendop:

  • Aanvulling op VAPZ voor zelfstandigen met een eenmanszaak
  • 30% fiscaal voordeel op uw stortingen
  • Keuze tussen gewaarborgde intrestvoet en/of potentieel hoger rendement in één contract

Kantoor Meys Debecker is expert in pensioensparen voor zelfstandigen.
Alle mogelijkheden van een POZ bekijken?

POZ - Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

De voordelen van een POZ op een rijtje

Zelfstandigen met een vennootschap kunnen ervoor kiezen om naast dat VAPZ ook nog een Individuele Pensioentoezegging (IPT) af te sluiten via de vennootschap. Dit is echter niet mogelijk voor eenmanszaken.

Sinds 1 juli 2018 werd dit onderscheid weggewerkt. Zelfstandigen zonder vennootschap én hun meewerkende echtgenoot of helper kunnen dan ook de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten, al dan niet gecombineerd met een VAPZ.

Zowel met een IPT als een POZ krijgt u de mogelijkheid om een hoger aanvullend pensioenkapitaal bijeen te sparen. Zo kunt u uw levensstandaard min of meer op peil houden tijdens uw pensioen.

Uw fiscale voordelen

  • Uw stortingen in de POZ geven aanleiding tot een belastingvermindering van 30%, in zoverre de wettelijke regels worden gerespecteerd.
  • Het kapitaal dat u bijeen hebt gespaard wordt op pensioenleeftijd voordelig belast aan 10% (er dient rekening te worden gehouden met parafiscale inhoudingen).

Bescherm uzelf en uw gezin

  • Arbeidsongeschikt door langdurige ziekte, depressie of ongeval? Dankzij een dekking arbeidsongeschiktheid geniet u een gewaarborgd inkomen.
  • Met een overlijdensdekking beschermt u uw gezin, want uw nabestaanden krijgen bij overlijden een uitkering.

U hebt enerzijds de keuze uit een interessante spaarverzekering met een gewaarborgde intrestvoet van momenteel 1%, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelname.

Anderzijds kunt er ook voor kiezen om een beleggingsstrategie te volgen, waarbij zowel uw pensioenkapitaal als uw stortingen automatisch door onze experten worden verdeeld over risicoloze en/of risicodragende beleggingen. Deze keuze hangt af van uw persoonlijke risicoappetijt, maar wordt ook beïnvloed door uw leeftijd. Zo zullen de meest risicovolle beleggingen automatisch evolueren naar minder risicovolle of risicoloze beleggingen naarmate u dichter bij uw pensioen komt. Deze innovatieve aanpak kan enerzijds zorgen voor gemoedsrust, maar anderzijds ook voor een potentieel hoger pensioenkapitaal op langere termijn.

Zowel voor de IPT als voor de POZ, zoekt uw makelaar samen met u naar een oplossing op maat volgens uw leeftijd en risicoappetijt.

Wanneer wordt mijn gespaarde kapitaal uitbetaald?

Bij effectieve pensionering krijgt de verzekerde intekenaar de opgebouwde reserves (inclusief eventuele winstdeling) uitgekeerd. Bij overlijden voor pensionering van de verzekerde intekenaar, wordt de uitkering gestort naar de in het contract aangewezen begunstigde(n).

Kan ik naast een POZ nog op een andere manier sparen voor mijn pensioen?

Ja. Je kan als zelfstandige met een eenmanszaak ook sparen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Daarnaast kan je uiteraard ook steeds sparen via pensioensparen en/of langetermijnsparen.

Kan ik mijn Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen gebruiken om vastgoed te kopen?

Je kan als verzekerde je POZ gebruiken voor de financiering van vastgoed door een voorschot op te nemen. Je kan de rechten van de pensioenovereenkomst ook in pand geven voor het verkrijgen van een hypothecair krediet bij een bank.

Het opgenomen voorschot of de inpandgeving van pensioenrechten moeten dienen om je in staat te stellen een onroerend goed dat in de E.E.R. gelegen is te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen of je belastbare inkomsten op te brengen. Indien het vastgoed eerder uit je patrimonium verdwijnt bv. door een verkoop, dient het voorschot of de lening onmiddellijk te worden terugbetaald.

Je kan kiezen tussen twee types voorschotten: voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling en voorschotten met intrestkapitalisatie. De voorschotakte vermeldt de voorwaarden waaronder dit voorschot wordt toegekend.

Kantoor Meys Debecker is expert in pensioensparen voor zelfstandigen.
Alle mogelijkheden van een POZ bekijken?

Contacteer ons via het formulier op deze pagina

POZ - Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is vaak onvoldoende om uw levensstandaard tijdens uw pensioen te handhaven. Begin daarom vandaag nog te sparen voor uw aanvullend pensioen.

U kiest zelf in welke formule u spaart:

POZIPTVAPZ

Bron: axa.be

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}
Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x